Schrijfscreening

Algemeen:

Een schrijfscreening door de ergotherapeut kan aangevraagd worden, indien er vragen zijn over de schrijfontwikkeling, het schrijfresultaat en/ of het schrijftempo van één leerling. Tijdens deze screening komen alle aspecten van het schrijven aan bod; visueel-motorische vaardigheden, schrijfmotoriek, pengreep, tempo, leesbaarheid en uitgangshouding. Ook wordt er gekeken naar het overschrijven (dichtbij en veraf), schrijven uit het hoofd en het schrijven van dicteezinnen. Daarnaast kan er worden bekeken of het gebruik van hulpmiddelen (laptop) en/ of aanpassingen (bijvoorbeeld andere liniering, schrijfmateriaal) meerwaarde heeft voor de leerling bij het volgen van schrijfonderwijs.

Opbrengst:

De ergotherapeut geeft advies op maat en verzorgt zowel een mondelinge- als schriftelijke informatieoverdracht voor de leerkracht met daarin laagdrempelige en praktische adviezen ten aanzien van de schrijfontwikkeling van de leerling in de klas.

Doelgroep:

Alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

3 uur (voorbereiding, observatie en verwerking)
op aanvraag
op locatie of bij Revalidatiecentrum Revant