School AMPS

Algemeen:

De SchoolAMPS is een ergotherapeutisch observatie- en evaluatie- instrument, waarbij de kwaliteit van uitvoering van praktische, schoolse taken in de klas bekeken wordt. Het is een betrouwbaar, gestandaardiseerd meetinstrument. Er wordt in overleg met de leerkracht een keuze gemaakt uit 2 taken op het gebied van tekenen en kleuren, schrijven, knippen en plakken en computertaken. Er worden zowel (fijn)motorische als procesmatige aspecten van de taakuitvoering bekeken. Daarom kan deze observatie bijdragen aan het vinden van oorzaken van problemen op het gebied van praktische, schoolse vaardigheden.

Opbrengst:

De SchoolAMPS biedt een objectief profiel van de sterke en zwakke kanten van de leerling op motorisch en procesmatig gebied. Hieruit volgt ook een advies voor verdere begeleiding.

Doelgroep:

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 van het (speciaal) basisonderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

3 uur (voorbereiding, observatie en verwerking)
op aanvraag
op locatie