Observatie orthopedagoog

Algemeen:

Bij onduidelijkheden of vragen omtrent gedrag kan het prettig zijn dat een onafhankelijk persoon van buiten de school een kind in de klas komt observeren. De orthopedagoog kijkt tijdens de observatie, afhankelijk van de hulpvraag, bijvoorbeeld naar het gedrag van het kind tijdens verschillende lessen en in verschillende situaties (klas, plein, gym) of de interactie van het kind met de leerkracht en klasgenoten. Doel is verheldering van de hulpvraag en het verkrijgen van meer inzicht in de hulpvraag. Van de observatie wordt een verslag gemaakt met adviezen en aanbevelingen. Dit wordt besproken met de school en ouders.

Naast de observatie kan gebruik worden gemaakt van de interactiewijzer. Deze kan worden ingezet in situaties waarin de leerkracht zich zorgen maakt om een leerling vanwege omgangsproblemen. Met behulp van de interactiewijzer worden opvoedings- en gedragsproblemen in een professionele opvoedingssituatie, zoals school, benaderd als interactieproblematiek. Het gaat hierbij om een wisselwerking tussen het gedrag en de reacties van de leerling en de opvoedings- en omgangsstijl van de leerkracht. De inzet van de interactiewijzer maakt de leerkracht bewust van zijn of haar opvoedingsstijl en de wisselwerking ervan met de omgangsstijl van de leerling. Dit kan voor leerkrachten zeer verhelderend werken. Ook wordt inzichtelijk hoe de leerling zich opstelt ten opzichte van andere kinderen. Na het invullen van de interactiewijzer worden praktische aanwijzingen en adviezen gegeven om interactiepatronen te doorbreken.

Opbrengst:

De orthopedagoog biedt advies op maat. De hulpvraag wordt verhelderd en er komt meer inzicht in de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Doelgroep:

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

op maat
op aanvraag
op locatie