Taakspel (Good Behaviour Game)

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas. Taakspel is bovendien één van de dertien (voorlopig) goedgekeurde anti-pestprogramma’s.

Wat is Taakspel?

Taakspel is een interventie of preventieprogramma, waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Voor wie?

De CED-Groep ontwikkelde Taakspel in de klas voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Hoe werkt Taakspel?

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning, die zij van te voren met elkaar afspraken. De leerkracht deelt tijdens het spelen van Taakspel alleen complimenten uit en negeert negatief gedrag.

Taakspel is geïnspireerd op The Good Behavior Game uit Amerika. Deze methodiek is gebaseerd op de leertheorie. De belangrijkste technieken uit deze theorie voor Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk gedrag gewenst is), modelleren (leerlingen leren van elkaar), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (complimenteren/ belonen), afzwakken van ongewenst gedrag (door middel van een passende ‘boete’), uitdoven van ongewenst gedrag (negeren) en visuele feedback van resultaten (bijvoorbeeld op een teamposter).

Bel of mail voor meer informatie naar:

Ben Kusters
0638820276
ben.kusters@inos.nl

Margie van Haagen
0643147006
margie.vanhaagen@inos.nl

Doelgroep:

Duur:
Prijs:
Plaats:

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en overige betrokkenen uit het ( speciaal) basisonderwijs.
3 keer training van 2 uur, 8 klassenconsultaties
op aanvraag
op locatie