RUPS (Raamwerk Unieke Palliatieve Situatie) koffer

Algemeen:

Palliatieve zorg voor leerlingen is zorg voor leerlingen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening. Vanaf jonge leeftijd vormt de school een belangrijk deel van het leven. Bij een ernstige ziekte komt de school in een ander perspectief te staan. De praktijk laat ons zien dat zieke leerlingen zo gewoon mogelijk door willen gaan met hun leven en met school. Naar school gaan biedt het kind structuur en afleiding. De school blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs, ook al is een leerling door ziekte langdurig of wisselend afwezig. De school is wettelijk verplicht onderwijs/begeleiding te regelen.

De RUPS koffer is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Flexinos en ‘praktijk bo’. De koffer is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Zuylen uitvaartverzorging en DELA Breda.

Opbrengst:

De RUPS koffer is een praktische en informatieve koffer met materialen over ziekte, sterven en rouw voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Doelgroep:

Voor iedereen die op school te maken heeft met palliatieve zorg of rouw.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

voor tijdelijk gebruik
aan de uitleen zijn geen kosten verbonden
de RUPS koffer kan op uw eigen school ingezet worden