Rots & Water

Algemeen:

Rots & Water is een psychofysieke training voor leerlingen. In de training leer je mentale, fysieke en sociale vaardigheden te ontwikkelen door actief bezig te zijn. De training onderscheidt zich van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief, waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Rots & Water is een goede aanvulling op de al in school gebruikte methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De meerwaarde van Rots & Water is een goede aanvulling op de al in school gebruikte methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De meerwaarde van Rots & Water is dat leerlingen eerst lichaamsbewustzijn creëren en van daaruit emotioneel bewuster worden. Van fysieke communicatie naar verbale communicatie.

Doelstelling:

Tijdens de training wordt je enerzijds geleerd om sterk en standvastig te zijn als een Rots, anderzijds leer je om op een soepele en respectvolle manier met anderen om te gaan, als Water. De oefeningen bevorderen het voelen/ervaren van je eigen mentale en fysieke kracht. Doordat je de oefeningen met een ander doet, ervaar je ook hoe je met die ander om behoort te gaan, het ontwikkelen van normen en waarden.

Opbrengsten van Rots en Water:

  • Bewuster worden van eigen kracht en mogelijkheden
  • Eigen keuzes maken, grenzen aangeven en respecteren bij anderen
  • De eigen weg kunnen en durven gaan, nee durven en kunnen zeggen
  • Meer zelfvertrouwen, om kunnen gaan met verlegenheid
  • Meer lichaamsbewustzijn wat zich o.a. uit in zichzelf kunnen presenteren
  • Meer inzicht in sociale situaties en relaties. zichtbaar in het klassenklimaat
  • Beter kunnen omgaan met conflicten/angst, minder agressie, minder stoer doen en bluffen
  • Innerlijke onrust beter kunnen controleren

Doelgroep:

De training wordt op maat gegeven.

  • Basisprogramma: leerlingen van 6-12 jaar of van 12 jaar en ouder.
  • Opfristraining (herhaling & verdieping): mogelijk het schooljaar volgend op een eerder gegeven training.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:

Plaats:

op maat
op aanvraag
op locatie in een gymzaal