Observatie ergotherapeut

Algemeen:

Ergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het uitvoeren van praktische- en schoolvaardigheden. Hierbij gaat het om activiteiten die kinderen zelfstandig willen uitvoeren of waarvan de leerkracht het belangrijk vindt dat ze deze kunnen uitvoeren. Het is niet altijd duidelijk waarom een kind de activiteit niet of onvoldoende kan uitvoeren. De ergotherapeut zal daarom eerst de problemen die de leerling en leerkracht ondervinden, analyseren. De ergotherapeut zal deze bevindingen overdragen aan de leerkracht. Daarnaast richt de ergotherapeut zich op het verbeteren van de uitvoering van activiteiten middels tips en adviezen aan de leerkracht.  Ook geeft de ergotherapeut advies over inzet en gebruik van schoolmaterialen (pen, potlood, schaar) en onderwijsondersteunende hulpmiddelen (meubilair, laptop).

Opbrengst:

De ergotherapeut biedt advies op maat; dit houdt in een mondelinge-  en schriftelijke informatieoverdracht voor de leerkracht met daarin laagdrempelige en praktische adviezen ten aanzien van de zelfstandigheid van de leerling in de klas.

Doelgroep:

Leerlingen en leerkrachten/ docenten in het (speciaal)basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Praktische informatie:

Prijs:
Plaats:

op maat
op locatie of bij Revalidatiecentrum Revant, Brabantlaan 1 te Breda