Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

Algemeen:

De NIO is een intelligentietest voor onderwijsniveau die kan worden afgenomen in groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met behulp van de NIO wordt het intelligentieniveau van de leerlingen in kaart gebracht. Bij afname in groep 8 wordt op basis van de uitslag een advies gegeven over het meest passende niveau van het voortgezet onderwijs (PRO t/m VWO). Tevens kan worden bekeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Afname van de NIO in het voortgezet onderwijs heeft als doel te bekijken of leerlingen op hun plaats zitten binnen het onderwijsniveau.  De NIO kan klassikaal worden afgenomen. Na afname worden de gegevens verwerkt en ontvangt de school de uitslagformulieren met daarop het schooladvies op basis van de NIO. Mocht dit wenselijk zijn, dan kunnen de adviezen ook worden besproken met een orthopedagoog.

Opbrengst:

Na de afname van de NIO heeft de school inzicht in het meest passende niveau van vervolgonderwijs voor de leerlingen. Dit kan gebruikt worden ter ondersteuning van het advies van de basisschool. Tevens kan worden bepaald of een leerling op zijn/haar plaats zit binnen de huidige school voor voortgezet onderwijs.

Doelgroep:

Leerlingen in groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

2 tot 3 uur, excl. de verwerking van de gegevens en eventuele nabespreking
op aanvraag, afhankelijk van het aantal leerlingen
op locatie