Beeldcoaching

Algemeen:

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van onze huidige beeldcultuur. Beeldcoaching gaat uit van oplossingsgericht werken aan mogelijkheden om ons onderwijs aan leerlingen te vernieuwen en ons zelf als leerkracht onder de loep te nemen. Beeldcoaching is in te zetten als vorm van begeleiding van individuele leerkrachten, teams, leerlingen individueel of in groepen (bijvoorbeeld bij probleemgedrag).

Beeldcoaching is een krachtig middel om in dialoog met elkaar te kijken naar het beeld, op zoek naar de juiste mogelijkheden.

Opbrengst:

Door beelden en oplossingsgerichte gesprekken wordt ontdekt waar mogelijkheden ter verandering en/of vernieuwing liggen. De leerkracht leert meer mogelijkheden te zien in de klas. Daarnaast krijgt de leerkracht meer inzicht in elkaars groepsaanpak/ klassenmanagement, meer zichtbare uitwisseling op teamniveau en meer energie in het werk.

Doelgroep:

Leerlingen, leerkrachten/ docenten, remedial teachers en overige betrokkenen uit het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Praktische informatie:

Duur:
Prijs:
Plaats:

1 intakegesprek, 3 sessies en 3 nagesprekken, 1 evaluatiegesprek
op aanvraag
op locatie