‘Doe het niet alleen’

Bij het merendeel van de leerlingen verloopt de schoolloopbaan soepel, maar sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om volwaardig mee te kunnen doen binnen het onderwijs. Passend onderwijs vraagt veel van de betrokken onderwijsprofessionals, maar u hoeft dit niet alleen te doen. Flexinos is er voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Flexinos

Flexinos heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van onderwijsprofessionals.
In ons werk richten we ons  op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en  leveren we  praktisch toepasbare expertise aan leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Begeleiding

Wij hebben een groot netwerk van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, waar we leerlingen en onderwijsprofessionals begeleiden.

Schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda werken samen in het Regionaal SamenwerkingsVerband (RSV) Breda en omstreken om er voor te zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt.

Lees verder

Aanbod

Flexinos richt zich ook op het professionaliseren van leerkrachten en docenten in het regulier onderwijs. Vanuit het RSV Breda zijn er voor het primair onderwijs extra financiële middelen gesteld die in te zetten zijn voor ondersteuning. Het aanbod bij Flexinos bestaat o.a. uit: Taakspel, Rots en Water training, orthopedagogisch onderzoek en advies, beeldcoaching en onderwijskundig ergotherapeutisch advies.

Lees verder