Onderzoek: Movement ABC-2

Algemeen:

De Movement ABC-2 is een test die de motorische leeftijd uitzet tegen de kalenderleeftijd. Het is een veel gebruikte en de meest objectieve test voor vroegtijdige opsporing en signalering van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. De test geeft handvatten voor het opstellen en evalueren van een behandelplan. Het kind wordt op leeftijdsniveau getest op drie onderdelen: handvaardigheid, mikken en vangen en evenwicht.

De Movement ABC-2 wordt afgenomen door de fysiotherapeut van Flexinos. De resultaten komen in een verslag te staan, inclusief aanbevelingen en adviezen.

Opbrengst:

De uitslag van de Movement ABC-2 geeft aan of er een motorische ontwikkelingsachterstand is ten opzichte van de kalenderleeftijd. Daarnaast wordt duidelijk of verder (fysiotherapeutisch) onderzoek en/of behandeling gewenst is.

Doelgroep:

Kinderen van 3 t/m 16 jaar.

Praktische informatie (duur, prijs, plaats):

Duur:                    2 uur

Prijs:                     € 160,-

Plaats:                  op locatie of op kantoor Flexinos, Rijnauwenstraat 201 te Breda

 


 

Terug naar overzicht...>