‘Doe het niet alleen’

Bij het merendeel van de leerlingen verloopt de schoolloopbaan soepel, maar sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om volwaardig mee te kunnen doen binnen het onderwijs. Passend onderwijs vraagt veel van de betrokken onderwijsprofessionals, maar u hoeft dit niet alleen te doen. Flexinos is er voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Kenniscentrum Flexinos

Kenniscentrum Flexinos heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van onderwijsprofessionals. In ons werk richten we ons  op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en  leveren we  praktisch toepasbare expertise aan leerkrachten  of docenten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder

Begeleiding

Wij hebben een groot netwerk van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, waar we leerlingen en onderwijsprofessionals begeleiden. Daarnaast werken we samen met het ROC West-Brabant om leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen.

Flexinos zorgt voor afstemming tussen zorg, onderwijs en ouders, zodat een leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Onze aanpak bewijst al jaren dat een goede samenwerking tussen alle partijen garant staat voor succes.

Lees verder

Aanbod

Flexinos richt zich ook op het professionaliseren van leerkrachten en docenten in het regulier onderwijs. Flexinos blijft het aanbod verbreden met extra diensten en producten. We zijn daarbij innovatief en toekomstgericht; in nauw overleg met leerkrachten, intern begeleiders,  ondersteuningscoördinatoren en schoolleiders geven we vorm aan passend onderwijs.

Lees verder

‘Doe het niet alleen’

Kijk hier!

Berichten

Nieuwsbrief december 2015

Beste lezer,   De dynamische decembermaand is aangebroken met tradities en mooie momenten om samen te vieren. We wensen u veel leesplezier met de laatste nieuwsbrief van dit...

Nieuwsbrief oktober 2015

Beste lezer,   Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Flexinos in het schooljaar 2015 – 2016. Voor de medewerkers van Flexinos is dit een jaar waarin een...

Nieuwsbrief juni 2015

Beste lezer, Gedurende de afwezigheid door ziekte van Felia van Hengstum, neem ik de taken als teamleider Flexinos van haar over. Mijn naam is Gerda van Son en naast...

Lees verder